Sự phát triển của TikTok sau các vi phạm ở Việt Nam

Bước tiến của TikTok sau chuỗi vi phạm tại Việt Nam
TikTok là mạng xã hội video ngắn đang phải đối mặt với nhiều thay đổi sau những vi phạm liên quan đến nội dung, quảng cáo và bảo mật tại Việt Nam. Để cải thiện kiểm duyệt nội dung trên TikTok, đề xuất các biện pháp như loại bỏ nội dung vi phạm, tuân thủ pháp luật Việt Nam về nội dung chính trị, và tăng trách nhiệm của TikTok Việt Nam. TikTok cũng cần tăng cường bảo vệ trẻ em, ngăn chặn vi phạm về thông tin cá nhân, bảo vệ bản quyền, và khắc phục sai phạm về sàn thương mại điện tử TikTok Shop. Những thay đổi này đánh dấu bước tiến trong sự thích nghi và tuân thủ quy định của TikTok tại Việt Nam.

TikTok, mạng xã hội video ngắn đang rất phổ biến trên toàn cầu, đang phải đối mặt với nhiều thay đổi lớn sau những vi phạm liên quan đến nội dung, quảng cáo và bảo mật tại Việt Nam. Nhằm cải thiện quá trình kiểm duyệt nội dung, hạn chế việc sử dụng TikTok cho người dưới 18 tuổi và áp dụng giải pháp chống hàng giả trong TikTok Shop, một số biện pháp đã được đề xuất nhằm đáp ứng với sự chấn động trong ngành mạng xã hội.

Quá trình kiểm soát nội dung của TikTok cần được cải thiện. Đây là giải pháp nhằm ngăn chặn việc đăng tải và phát tán nội dung vi phạm. Với mục tiêu ngăn chặn nội dung vi phạm và đảm bảo tính an toàn cho người dùng, TikTok cần loại bỏ hoàn toàn nội dung vi phạm và không cho phép tái tải lên. Ngoài ra, TikTok cần tuân thủ pháp luật Việt Nam và không cho phép nội dung chính trị xoay quanh việc chống phá Đảng và Nhà nước.

Gợi ý  Sử dụng hai ứng dụng trên một màn hình điện thoại

Vai trò của Văn phòng đại diện TikTok Việt Nam và Công ty TikTok Việt Nam cần được tăng cường. Đoàn kiểm tra đề xuất rằng hai pháp nhân này cần tham gia trực tiếp vào việc quản lý và cung cấp dịch vụ trong TikTok Shop, thay vì chỉ đăng ký thiết lập sàn giao dịch theo ủy quyền từ TikTok Singapore.

Việc bảo vệ trẻ em và thông tin cá nhân là một trong những ưu tiên hàng đầu của TikTok. Để đảm bảo tính an toàn cho trẻ em, TikTok cần triển khai giải pháp xác thực thông tin tài khoản, từ đó phát hiện và xóa các tài khoản của trẻ em dưới 13 tuổi. Ngoài ra, TikTok cần giới hạn thời gian truy cập cho người dưới 18 tuổi và không cho phép trẻ em kiếm tiền thông qua nền tảng. Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em, che giấu hình ảnh và cảnh báo độ tuổi cho video cũng là những biện pháp cần được áp dụng.

Ngoài việc cải thiện kiểm soát nội dung, TikTok cần đảm bảo bản quyền. Điều này bao gồm việc đầu tư vào công nghệ, phần mềm và nhân sự để ngăn chặn nội dung và thông tin giả. TikTok cũng cần thỏa thuận với cơ quan báo chí Việt Nam khi phân phối và chia sẻ nội dung, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về bản quyền.

TikTok Shop cũng đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới vào Việt Nam. TikTok cần phối hợp và cung cấp thông tin đầy đủ về danh sách người bán trên TikTok Shop cho các cơ quan chức năng, nhằm phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm liên quan đến thương mại điện tử và thuế. Ngoài ra, TikTok cũng cần có giải pháp nhằm ngăn chặn và loại bỏ các sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa và dịch vụ cấm kinh doanh.

Gợi ý  Cải tiến công nghệ chip 14nm với Kirin 9000s

Các thay đổi đã được đề xuất cho TikTok Việt Nam được xem là “lớn và phức tạp”. TikTok Việt Nam đã cam kết hợp tác với các bộ, ban và ngành liên quan để tìm cách giải quyết các vấn đề đã được đề cập. Cuộc kiểm tra liên ngành đã diễn ra từ giữa tháng 5 và kết quả đã được công bố gần đây. TikTok Việt Nam xác nhận rằng nhiều biện pháp đã được thực hiện, một số đang trong quá trình triển khai và một số khác sẽ cần thời gian để thực hiện.

Những thay đổi này đánh dấu một bước quan trọng trong việc TikTok thích nghi và tuân thủ quy định và yêu cầu của Việt Nam, nhằm đảm bảo tính an toàn và phù hợp với người dùng trong nước.